Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.