Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach II edycji projektu.

Przedstawiamy wstępne listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.
  • Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia - pobierz
  • Wstępna lista osób niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia - pobierz