Wyniki I etapu rekrutacji.

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach naboru do I edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. 
Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w regulaminie rekrutacji.