Wyniki II etapu rekrutacji

W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji w ramach I edycji projektu „Młodzi na start” przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.