Praca

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmująca się wspieraniem rozwoju regionalnego.
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Menedżer / Specjalista w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
Miejsce pracy: Łódź
Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
 • sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności),
 • sporządzanie dokumentacji rozliczających projekty współfinansowane ze środków unijnych,
 • sporządzanie dokumentów strategicznych w tym Strategii Rozwoju JST,
 • doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz realizacji projektu,
 • bieżący kontakt z Klientami w ramach prowadzonych działań (zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo),
 • pozyskiwanie klientów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027,
 • doświadczenie w pracy z systemem SL2014,
 • biegła obsługa komputera,
 • łatwość i przejrzystość w wyrażaniu myśli na piśmie,
 • umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań,
 • samodzielność, sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kat. B. 
Dodatkowe atuty:
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych,
 • umiejętność sporządzania dokumentów strategicznych m.in. dla jednostek sektora terytorialnego, w tym Strategii Rozwoju. 
Oferujemy:
 • stałą pracę – umowa o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę w przyjaznych warunkach,
 • wszelkie niezbędne materiały,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • dofinansowanie z ZFŚS (wypoczynek i świadczenia okolicznościowe).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem „Menedżer/Specjalista w DDBiSP” na adres: e.sapinska@larr.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
1. AdministratorAdministratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd ŁARR S.A. 

2. Inspektor ochrony danychMoże się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd ŁARR S.A. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul Narutowicza 34, 90-135 Łódź; 
- e-mail: iod@larr.lodz.pl 

3. Cel i podstawy przetwarzaniaPani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu: 
- przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, 
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym. 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowychPani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danychPana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: 
- w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, 
- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń. 

6. Prawa osób, których dane dotycząMa Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- usunięcia danych osobowych, 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.