OFERTA PRACY W ŁARR S.A. – SPECJALISTA W DEPARTAMENCIE DORADZTWA DLA BIZNESU I SEKTORA PUBLICZNEGO

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego.

Obecnie, poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, biznesplany, studia wykonalności), sporządzanie dokumentacji rozliczających projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz realizacji projektu, bieżący kontakt z Klientami w ramach prowadzonych działań (zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo), pozyskiwanie klientów.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze  środków unijnych,
 • BIEGŁA znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • znajomość SL2014,
 • biegła obsługa komputera,
 • łatwość i przejrzystość w wyrażaniu myśli na piśmie,
 • umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań,
 • samodzielność, sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • elastyczność, zdolność szybkiego reagowania na zmiany,
 • wysoka motywacja do pracy,
 • prawo jazdy kat. B.
Dodatkowe atuty:
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność sporządzania analiz finansowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) na atrakcyjnych warunkach w wymiarze pełnego etatu,
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach o zróżnicowanej tematyce,
 • możliwości rozwoju oraz zdobywania bogatego doświadczenia,
 • pracę w młodym i ambitnym zespole.
Sposób aplikacji:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV):
 • osobiście w Sekretariacie ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, Willa
 • lub przesyłać drogą elektroniczną na adres i_witaszek@larr.lodz.pl do dnia 5 października 2018r.  z dopiskiem „ praca ŁARR” w tytule wiadomości
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”

Informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) będzie Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000059880 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 725-000-55-74, REGON 470569240,
 • z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34, mailowo pod adresem larr.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem 042 208 92 02,
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt mailowy pod adresem iod@larr.lodz.pl,
 • Pani/Pana Dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 • udzielona zgoda na przetwarzanie Danych może być w każdym czasie wycofana w dowolnej formie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora,
 • Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
 • ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa,
 • podanie przez Panią/Pana Danych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, a niepodanie tych Danych powoduje niemożność ubiegania się o zatrudnienie; podanie innych niż wymagane przepisami prawa Danych jest dobrowolne,
 • Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Wysłanych aplikacji nie zwracamy.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.