PRZETARG NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE NA RZECZ MŚP

2018-10-01
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na specjalistyczne usługi doradcze na rzecz MŚP w projekcie pt. „Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” współfinansowanym w ramach II Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Innowacyjna konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Do pobrania:

2018-10-09