ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DA/2019 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

2019-03-27
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu nr 4/DA/2019 prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na usługę „Świadczenia dostępu do Internetu dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości – Ośrodek Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli”.