Rewitalizacja budynku fabrycznego w Łodzi

Zadanie pn. Rewitalizacja budynku fabrycznego w Łodzi przy ul. Narutowicza 34 stanowiącego siedzibę Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowano za kwotę 13 267 851 zł

Dofinansowano ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe pożyczką nr 756/OA/P/2014 w kwocie 769 543,00 zł. 

Partnerzy