Szkoła Konkurencyjności INDESIT

Projekt „Szkoła konkurencyjności Indesit” był realizowany przez ŁARR S.A. w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2011r.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie poziomu umiejętności zawodowych co najmniej 117 pracowników Indesit Company Polska - czołowego producenta sprzętu AGD. Pracownicy łódzkiej fabryki Indesit oraz Centrum Usług Księgowych brali udział w profilowanych tematycznie i dostosowanych do charakteru ich pracy szkoleniach.

W ramach projektu:
  • przeszkolonych zostało 117 osób,
  • odbyło się blisko 800 godzin szkoleń.
Źródłem finansowania projektu jest dofinansowanie uzyskane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.8.1 oraz wkład własny Indesit Company Polska.
Napisany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał najwyższą punktację spośród wszystkich wniosków złożonych w województwie łódzkim w tym samym konkursie (99,5 pkt. na 100 możliwych).

Partnerzy