Wirtualny Biznes

Projekt polegał na udzieleniu wsparcia 40 osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo z terenów wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców województwa łódzkiego zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

WSPARCIE OBEJMOWAŁO
  • Szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),
  • wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji do wysokości 40.000 zł,
  • wsparcie pomostowe finansowe (w wysokości 1100 zł miesięcznie przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesięcy)
GRUPA DOCELOWA
  • Projekt był skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej.
  • Beneficjentami wsparcia nie mogły zostać osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu miały zarejestrowaną działalność gospodarczą. Fakt ten będzie musiał zostać udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracyjny.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnikami projektu mogły zostać jedynie osoby zamierzające utworzyć tzw. „e-firmę”.
Pod pojęciem „e-firma” rozumieć należy prowadzenie działalności gospodarczej opartej w przeważającej części na aplikacjach internetowych, jak również działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, modyfikacji oraz naprawie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Działalność w sferze „e-firmy” nie mogła ograniczać się jedynie do:
  • Wymiany informacji z wykorzystaniem komunikatorów oraz poczty elektronicznej i/lub
  • Stworzenia i wykorzystywania strony internetowej wyłącznie jako źródła informacji o firmie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy