AKTUALNOŚCI
investing plans
  • Innowacje w MŚP i Kredyt technologiczny – Najnowsze konkursy dla przedsiębiorców.
    Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP, planujących wdrożenie innowacji produktowej bądź procesowej, do rozważenia aplikowania w jednym z dwóch konkursów, które dostępne będą w najbliższym czasie:   1)      Kredyt na innowacje technologiczne - ogłoszony przez BankGospodarstwa Krajowego z terminem naboru do 30.09.2016 r.   2)      Innowacje w MŚP - ogłaszany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy -planowany termin ogłoszenia sierpień/wrzesień 2016r
  • Promocja gospodarcza regionu – nowy konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
    Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło kolejny konkurs w ramachpoddziałania 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu.   W ramach konkursu:   - jednostki samorządu terytorialnego, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - organizacje pozarządowe, - izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, - jednostki naukowe, - szkoły wyższe  mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty polegające na:   - przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych,handlowych lub współpracy;   - tworzeniu nowych i rozwój istniejących systemów informacjigospodarczej; - organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu
  • ŁARR S.A. ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego/ doradczyni zawodowej w projekcie “Kobieta w biznesie”
            Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów/tek na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie pn. „Kobieta w biznesie” realizowanym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.