AKTUALNOŚCI
  • Przetarg na utrzymanie czystości obiektów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.     Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1 - formularz ofertowy zal_nr2 - Wzór umowy zal_nr3 -opis przedmiotu zamówienia zal_nr4- grupa kapitałowa zal_nr5- wykluczenie zal_nr6- warunki udziału zal_nr7 - wykaz usług  
  • Przetarg na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.
      Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A
  • WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.
    Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.