AKTUALNOŚCI
plakat_A2_PLIK-do-SIECI_1
  • Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do pierwszej edycji projektu “Kobieta w biznesie”.
    Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do pierwszej edycji projektu "Kobieta w biznesie". Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz terminie szkoleń. Do pobrania: OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO I EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE OSTATECZNA LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO I EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE Szczęściwcom gratulujemy! Informujemy, że kandydatki którym nie udało się zakwalifikować do I edycji projektu, mogą ponownie złożyć formularz zgłoszeniowy w momencie ogłoszenia i trwania rekrutacji do kolejnych edycji projektu..
  • PwC – Rekrutacja do inkubatorów innowacji społecznych “Małe Wielkie Zmiany”.
    Uważasz, że rynek pracy powinien być otwarty dla wszystkich? Szukasz rozwiązań? Chcesz ułatwić dostęp do rynku pracy osobom, które doświadczają w tym obszarze trudności (np. długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej, matki wracające na rynek pracy, osoby starsze, migranci itp.)? Zgłoś się do nas. Otwieramy pierwszy nabór do inkubatora innowacji społecznych „Małe Wielkie Zmiany”
  • Konferencja w ramac​h projektu SUPERBIO ​- wszechstronne wspa​rcie dla MŚP w obsza​rze biogospodarki – ​5.10.2016 Łódź​
    Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Bio-Based  Materials” organizowanej w ramach projektu H2020-INNOSUP-2015-1:  SUPERBIO (SUpport and PartnERship for the development of multiple  sustainable and market ready value chains in the BIObased economy),  którego Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna  Biogospodarki są  partnerami.   Konferencja odbędzie się 5 października  2016 roku w Łodzi i stanowi punkt rozpoczynający IV Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w Łodzi.     Udział w konferencji jest bezpłatny
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.