AKTUALNOŚCI
  • UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2008 (X.2.1)
    Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze 1/02/2018 (X.2
  • Szkolenie dot. Najnowszych zmian podatkowych w 2018 r. 28 lutego 2018 r. Izba Skarbowa w Łodzi
    Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Kanclerz Loży Łódzkiej BCC zapraszają na tradycyjne szkolenie dla służb finansowo -księgowych nt. najnowszych zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2018 roku.   Pogram spotkania: 1. STIR jako nowe narzędzie walki z wyłudzeniami w podatku VAT     Artur Zajączkowski – Zastępca Dyrektora IAS w Łodzi 2
  • Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 (X.2.1) z dnia 15.02.2018
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA


OD DNIA 01.01.2018 r. OBOWIĄZKI REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PEŁNI:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
RIF Mazowsze
ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
punkt konsultacyjny
KONSULTACJE
Potrzebujesz doradztwa w założeniu lub prowadzeniu firmy?

Szukasz informacji na temat pozyskania środków finansowych bądź skorzystania z usług specjalistycznych?
ZADZWOŃ: 42 208 93 11
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.