KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bony

 

 

 

 

Nasycić swój apetyt – apetyt na rozwój. A to za sprawą projektu skierowanego do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie rusza system, w którym możesz przygotować i już 21 maja 2018 r. złożyć wniosek o bony rozwojowe.

 

 

 

Rusza pierwsza tura naborów do projektu Bon – apetyt na rozwój!

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań zakładających dystrybucję bonów rozwojowych dla przedsiębiorców otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 815 162,72 zł, a łączna kwota projektu to ponad 14 mln zł.

 

 

 

O PROJEKCIE

 

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie. Bony wykorzystane na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dofinansowane będą nawet do 80% wartości usługi (maksymalnie do 3000 zł wraz z wkładem własnym na jednego pracownika).

 

WAŻNE! Pracownik MŚP  może skorzystać z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) .

 

 

Wsparcie w szczególności kierowane jest dla:

 • pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów strategicznych
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej Ustawy.

JAK WYKORZYSTAĆ BON

 

 

  

 

  

EFEKTY

 

 Zakładanym efektem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji u co najmniej czterech tysięcy pracowników w pięciuset przedsiębiorstwach z sektora MŚP, zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego.

Większość formalności związanych z uzyskaniem dofinasowania obsługiwana będzie przez system elektroniczny, a na Państwa indywidualne pytania chętnie odpowiedzą nasi doradcy.

Już dziś warto zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych  (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) , by wyszukać interesujące szkolenia, a ponadto jest to jeden z warunków, które należy spełnić przed ubieganiem się o dofinasowanie. 

 

Więcej szczegółowych informacji wraz z regulaminem już niebawem na naszej stronie.

 

Prawidłowa realizacja działań możliwa będzie dzięki współpracy z Partnerami:

 1. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
 2. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 3. EngineArch Marek Pietrucha

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Załącznik nr1 Formularz zgłoszeniowy

Regulamin kontroli w ramach projektu Bon – aptetyt na rozwój!

Regulamin wsparcia w ramach projektu Bon – aptetyt na rozwój!

Umowa wsparcia w ramach PSF ARRK

Umowa wsparcia w ramach PSF BKPPT

Umowa wsparcia w ramach PSF ŁARR

Załącznik nr 2 Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 Formularz ubiegania się o pomoc publiczną

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Formularz dla uczestników instytucjonalnych

Załącznik nr 5 Formularz dla uczestników indywidualnych

Załącznik nr 6 Oświadczenie o odpowiedzialności

 

 

LIDERZY/PARTNERZY

 

 

 

 

 

  Lider Projektu:  
   
     

 

 

 

 

 

 

  Partnerzy projektu:  
     

 

 

 

KONTAKT

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Tel.: 42 208 92 22

E-mail: bony@larr.lodz.pl

www: www.larr.pl/bony

 

Bełchatowsko Kleszczowski Park

Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

Ciepłownicza 5 / 97-400 Bełchatów

Robert Michalski 605 425 101 r.michalski@ppt.belchatow.pl

Justyna Zielińska 601 205 377 j.zielinska@ppt.belchatow.pl

 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

tel.: 881 778 837 , 881 778 839

e-mail: arrk@kutno.net.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.