KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Kobieta w biznesie

Logo Fundusze europejskie PR promuje Lodzkie UE EFS

Projekt 鈥濳obieta w biznesie鈥 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 


 

 

OSTATECZNA LISTA OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZED艁U呕ONEGO W RAMACH PROJEKTU 鈥濳OBIETA W BIZNESIE鈥.

 

Przedstawiamy ostateczn膮 list臋 os贸b zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przed艂u偶onego w ramach III edycji projektu 鈥濳obieta w biznesie鈥 (uczestnicy projektu, kt贸rzy rozpocz臋li dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 1/8.05.2018r.)

 

ostateczna lista os贸b zakwalifikowanych

ostateczna lista os贸b niezakwalifikowanych

 

W razie jakichkolwiek pyta艅 prosimy o kontakt z biurem projektu:

Tel.: 42聽208 92 42

e-mail:聽kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 


WST臉PNA LISTA OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU 鈥濳OBIETA W BIZNESIE鈥.

 

Przedstawiamy wst臋pn膮 list臋 rankingow膮 os贸b zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu 鈥濳obieta w biznesie鈥. Jednocze艣nie informujemy, i偶 od wynik贸w procesu rekrutacji przys艂uguje prawo odwo艂ania w terminie i trybie okre艣lonym w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwo艂a艅, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od daty og艂oszenia wst臋pnej listy rankingowej.

LISTA OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU

LISTA OS脫B NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU

 

 

W przypadku pyta艅 prosimy o kontakt z biurem projektu:

聽tel.: 42 208 92 42

e-mail:聽kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 


WST臉PNA LISTA OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO PRZED艁U呕ONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”


Uprzejmie informujemy, 偶e w wyniku prac聽 Komisji Oceny Wniosk贸w sporz膮dzona zosta艂a wst臋pna lista rankingowa os贸b zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, kt贸rzy rozpocz臋li dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 od 1
sierpnia 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przed艂u偶onego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, i偶 od wynik贸w oceny wniosk贸w przys艂uguje prawo z艂o偶enia odwo艂ania w terminie
i trybie okre艣lonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosk贸w o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego.

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwo艂a艅.

 

wst臋pna lista os贸b zakwalifikowanych

wst臋pna lista os贸b niezakwalifikowanych

 

 

NAB脫R DO 3 EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku 偶ycia, kt贸re zainteresowane s膮 za艂o偶eniem dzia艂alno艣ci gospodarczej na terenie wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet:

– po 29. roku 偶ycia (tj. pocz膮wszy od dnia 30. urodzin)

– pozostaj膮cych bez pracy (bezrobotnych, poszukuj膮cych pracy lub biernych
zawodowo)

– zamierzaj膮cych za艂o偶y膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i prowadzi膰 j膮 przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. 艂贸dzkiego

– zamieszka艂ych (w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego) na terenie powiat贸w woj. 艂贸dzkiego: be艂chatowskiego, brzezi艅skiego, kutnowskiego, 艂askiego, 艂臋czyckiego, 艂owickiego, opoczy艅skiego, piotrkowskiego, radomszcza艅skiego, tomaszowskiego, paj臋cza艅skiego, podd臋bickiego, sieradzkiego, wielu艅skiego, wieruszowskiego, zdu艅skowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce projektu i dokumenty aplikacyjne dost臋pne
na stronie:聽 聽http://larr.pl/kobieta-w-biznesie

 

Rekrutacja b臋dzie prowadzona w dniach od 2 do 22 listopada 2017 roku.聽


Jednocze艣nie informujemy, 偶e zgodnie z Zarz膮dzeniem Prezesa Zarz膮du 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzie艅 2 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.

 

W zwi膮zku z tym prosimy Panie, kt贸re chc膮 wzi膮膰 udzia艂 w rekrutacji do III edycji projektu „Kobieta w biznesie” o wysy艂anie w tym dniu formularzy w formie elektronicznej na adres:聽 kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Sk艂adanie formularzy osobi艣cie w Biurze Projektu lub w siedzibie 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego b臋dzie mo偶liwe od 3 listopada 2017 roku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zapraszamy do udzia艂u w projekcie.

 


Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestnik贸w projektu 鈥濳obieta w Biznesie”.

 

Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego zawieranej mi臋dzy Beneficjentem pomocy a realizatorem projektu.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze mo偶e zosta膰 przyznane 20 Uczestnikom I edycji Projektu w wysoko艣ci

do 1 100,00 z艂/os., kt贸rzy rozpocz臋li dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano mo偶liwo艣膰 refundacji koszt贸w szkole艅 specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne nale偶y rozumie膰 szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadz膮ce do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpo艣rednio powi膮zanych ze specyfik膮 prowadzonej dzia艂alno艣ci.

 

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmowa膰 szkole艅 z og贸lnych zasad prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Ta materia by艂a przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

 

Przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego nale偶y wype艂ni膰 (na miejscu w Biurze Projektu) informacj臋 o pomocy de minimis.

 

6. formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

 

 

Beneficjent we wniosku aplikacyjnym (link do za艂膮cznika1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczegopowinien opisa膰 zasady udzia艂u Beneficjenta pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

 

W celu rozliczenia koszt贸w zakupionej przez Uczestnika projektu us艂ugi doradczej lub szkoleniowej nale偶y przed艂o偶y膰 potwierdzenie uko艅czenia szkolenia lub doradztwa.

 

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwo艂awczej od decyzji negatywnej.
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅 oraz zasadno艣膰.

 

Pozosta艂e za艂膮czniki:

2. Karta Oceny

3. O艣w. o pomocy de minimis

4. O艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatk贸w obj臋tych de minimis

5. Umowa_wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

 

 


 

Formularze zg艂oszeniowe przyjmowane b臋d膮 elektronicznie聽 lub w siedzibie 艁ARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 pi臋tro, pok贸j 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. w godz. 8.30-16.30, a tak偶e w siedzibie Zdu艅skowolskiego Inkubatora Przedsi臋biorczo艣ci (ul. Szadkowska 6 c,聽 98-220 Zdu艅ska Wola) w godzinach 8:00 鈥 16:00.

 

Gotowe Formularze Zg艂oszeniowe do Projektu nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 faxem lub poczt膮 tradycyjn膮. Istnieje mo偶liwo艣膰 przes艂ania skanu wype艂nionego i podpisanego Formularza zg艂oszeniowego na adres: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku 偶ycia (tj. pocz膮wszy od dnia 30. urodzin):

 

  • pozostaj膮cych聽 bez pracy (bezrobotnych, poszukuj膮cych pracy i/lub biernych zawodowo)
  • zamierzaj膮cych za艂o偶y膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i prowadzi膰 j膮 przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. 艂贸dzkiego (z wy艂膮czeniem kobiet posiadaj膮cych wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 wg odr臋bnych przepis贸w w okresie 12 m-cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu)
  • zamieszka艂ych na terenie jednego z nast臋puj膮cych powiat贸w i miast woj. 艂贸dzkiego w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego: be艂chatowskiego, brzezi艅skiego, kutnowskiego, 艂askiego, 艂臋czyckiego, 艂owickiego, opoczy艅skiego, piotrkowskiego, radomszcza艅skiego, tomaszowskiego, paj臋cza艅skiego, podd臋bickiego, sieradzkiego, wielu艅skiego, wieruszowskiego, zdu艅skowolskiego, rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewic, m. Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Priorytetowo traktowane s膮 kobiety powracaj膮ce oraz wchodz膮ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi膮zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

 

Projekt jest otwarty na osoby niepe艂nosprawne.

 

Uwaga: Uczestniczk膮 projektu nie mo偶e by膰 osoba, kt贸ra otrzyma艂a w ci膮gu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej ze 艣rodk贸w publicznych.

 

 

 

聽W ramach projektu oferowane s膮 nast臋puj膮ce formy wsparcia:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (cz臋艣膰 obowi膮zkowa),
  • zwrot koszt贸w dojazdu uczestnik贸w na szkolenia i doradztwo
  • wsparcie finansowe聽w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie dzia艂alno艣ci gospodarczej do wysoko艣ci聽22聽700,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe聽podstawowe do wysoko艣ci聽1 750,00 PLN/ m-c聽przez okres 6 m-cy z mo偶liwo艣ci膮 ubiegania si臋 o przed艂u偶enie o kolejne 6 m-cy
  • zwrot koszt贸w udzia艂u w szkoleniu/ doradztwie zwi膮zanym z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮.

W rezultacie 75 uczestniczek projektu nab臋dzie lub pog艂臋bi kompetencje z zakresu przedsi臋biorczo艣ci, a spo艣r贸d nich 60 kobiet otrzyma wsparcie na uruchomienie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do ka偶dej z 3 edycji projektu sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w:

1 etap: Ocena Formularzy Zg艂oszeniowych.

2 etap: Test predyspozycji osobowo艣ciowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, kt贸re uzyska艂y najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w w wyniku oceny Formularzy Zg艂oszeniowych.

Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporz膮dza list臋 25 os贸b zakwalifikowanych do ka偶dej edycji projektu.

 

TERMIN REKRUTACJI:

Zasady rekrutacji oraz terminy rekrutacji do kolejnych edycji projektu wskazano w Regulaminie Rekrutacji.

 

Lista os贸b zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej 艁ARR S.A. po zako艅czeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i akceptacji przez Instytucj臋 Po艣rednicz膮c膮.

 

Poni偶ej przedstawiamy dokumenty projektu oraz harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej oraz udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

 

 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

1.Formularz Zg艂oszeniowy_III edycja

2. Karta_oceny_Formularza_Zg艂oszeniowego_(I_etap)

3. Karta_oceny_Testu_i_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Doradcy_zawodowego_(2_etap)

4. Karta_Oceny_Rozmowy_Kwalifikacyjnej_Komisji_Kwalifikacyjnej_(2_etap)

5. Harmonogram_udzielania_wsparcia_w_III_edycji_projektu_KwB

6. wniosek o zwrot koszt贸w dojazdu

7. Umowa_o_艣wiadczenie_uslug_szkoleniowo-doradczych KwB

8. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosk贸w_KwB

9. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_KwB

10. Wzor_biznesplanu_KwB_III edycja

11. Harmonogram_rzeczowo_finansowy_do_wsparcia_finansowego_KwB

12. Wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego podstawowego w KwB

13. Szacunkowe_zestawienie_wydatk贸w_wsparcia_pomostowego

14. Wz贸r_karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_finansowego_i_biznesplanu

15. Wz贸r_Karty_oceny_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego

16. Wz贸r_umowy_o_udzielenie_wsparcia_finansowego_KwB

17. Wz贸r_umowy_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego_podstawowego_KwB

18. Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosk贸w_o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 鈥 31.07.2019

 

Warto艣膰 projektu:聽 2聽896聽685,55 z艂

Dofinansowanie projektu z UE: 2聽867聽201,27 z艂

 

Biuro projektu 鈥濳obieta w biznesie鈥:

 

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

艁贸d藕 90-135, ul. Narutowicza 34

Pok贸j 203, II pi臋tro

Tel.: 42 208 92 42, 42 208 93 11.

E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

Godziny otwarcia biura projektu:

poniedzia艂ek – pi膮tek w godz. 8:00 鈥 16:00

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.