KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 – Zaproszenie do udziału.
2017-01-13

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy oraz podmioty wpisujące się w tematykę Wystawy do uczestnictwa w programie promocji gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w załączniku.
 
W przypadku dodatkowych pytań dot. udziału w programie promocji gospodarczej w ramach Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 zachęcamy do kontaktu bezpośredniego pod adresem team@expo.gov.pl

Do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją polskiego programu gospodarczego zapraszamy w szczególności podmioty z następujących branż:

 

1. Odnawialne źródła energii (OZE)

– energetyka wiatrowa;

– technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;

– technologie solarne;

– oprogramowanie do zarządzania OZE.

2. Energetyka tradycyjna

– czyste technologie węglowe,
– technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS),
– digitalizacja rynku energii.

3. Maszyny i urządzenia górnicze.

4. Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń

5. Budownictwo

– efektywność energetyczna budynków;

– rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

 

Do pobrania:

EXPOZ2017_Program

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.