KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH PROGRAMU „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”.

 

Informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2017 roku wznawiamy nabór wniosków pożyczkowych do Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

 

 1) Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju tj.  do ok. 85 100,00 zł

 

Okres spłaty do 7 lat, oprocentowanie „0,44%” w skali roku, (0,25 stopy redyskonta weksli NBP), możliwa karencja w spłacie kapitału do 12-tu pierwszych miesięcy. Brak prowizji.

 

Pożyczka skierowana jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

 

 

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

 


Maksymalna kwota do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. do około 25 000,00 zł

 

Okres kredytowania 3 lata, z możliwością częściowego umorzenia po 12 miesiącach  od dnia zatrudniania pracownika

 

Dla:
• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki.

 

Dokumentacja pożyczkowa przyjmowana jest w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34, II piętro pokój 210 budynek fabryki lub w sekretariacie w Willi) w godzinach 8:00 – 15:30.

 

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

 

Regulamin udzielania pożyczek usług doradztwa i szkoleń

 

Informujemy różnie, iż świadczymy dla Beneficjentów komercyjne usługi doradztwa w przygotowywaniu dokumentacji pożyczkowej.

 


 

WSTRZYMANY NABÓR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH W PROGRAMIE PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE.

 

W związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na realizację projektu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” od dnia 17 marca 2017 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków pożyczkowych.


 

 

Zarząd TISE podjął decyzję że od 1.04.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków pożyczkowych do Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

 


 

ZMIANA WYSOKOŚCI WNIOSKOWANEJ KWOTY POŻYCZKI

Informujemy, iż od 1 września 2016r. obowiązuje wyższe przeciętne wynagrodzenie wg którego liczona jest maksymalna kwota pożyczki w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Obowiązujące przeciętne wynagrodzenie to 4 019,08 zł.

W związku z tym, maksymalna kwota pożyczki na założenie działalności to 80 381,60 zł natomiast na utworzenie miejsca pracy 24 114,48 zł.

 


 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem oraz przedstawicielem Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA na region łódzki w projekcie  „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” – preferencyjny program pożyczkowy w województwach mazowieckim i łódzkim, uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a skierowany do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, a także przedsiębiorców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób bezrobotnych. W skład projektu wchodzą;

 

1.  Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju tj.  do ok. 81 339,00 zł.

 

Okres spłaty do 7 lat,

 

Oprocentowanie „0,44%” w skali roku, (0,25 stopy redyskonta weksli NBP), możliwa karencja w spłacie kapitału do 12-tu pierwszych miesięcy.

 

Brak prowizji.

 

Pożyczka skierowana jest dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)

 

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.


 
Maksymalna kwota do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. do 24 401,70 zł

 

Okres kredytowania 3 lata, z możliwością częściowego umorzenia po 12 miesiącach  od dnia zatrudniania pracownika

 

Dla:
• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 

 

 

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców po uzyskaniu pożyczki.

Dokumentacja pożyczkowa przyjmowana jest w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Narutowicza 34, II piętro pokój 207 lub 201 budynek fabryki lub w sekretariacie w Willi) w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

 

Regulamin udzielania pożyczek usług doradztwa i szkoleń

 

Informujemy różnie, iż świadczymy dla Beneficjentów komercyjne usługi doradztwa w przygotowywaniu dokumentacji pożyczkowej.

 

KONSULTANCI: 

 

tel.: 42 208 92 43

 

email: m_gajewska@larr.lodz.pl

 

W przypadku braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Doradcą prosimy o przesłanie drogą mailową swojego numeru telefonu. Oddzwonimy.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA -POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wniosek o pożyczkę podstawową v BGK 250518

Zał. nr 1 – wysokość średniego wynagr.

Zał. nr 2 – oświadczenie de minimis

Zał. nr 3 – oświadczenie o nieubieganiu się o środki

Zał. nr 4a – oświadczenie majątkowe wnioskodawcy

Zał. nr 4b – oświadczenie majątkowe poręczyciela 

Zał. nr 5 – oświadczenie o niezatrudnieniu

Zał. nr 6 – zgoda BIG wnioskodawca_poreczyciel

Zał. nr 7 – założenia finansowe

Zał. nr 8a – zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawca

Zał. nr 8b – zgody wniosek_poręczyciel

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA -WNIOSEK O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

 

Wniosek o pożyczkę dla przedsiębiorcy

Zał. nr 1 do Wniosku o pożyczkę-Wysokość średniego wynagr.

Zał. nr 2 do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie de minimis

Zał. nr 3 do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie o nieubieganiu się o środki (2)

Zał. nr 4a do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie majątkowe

Zał. nr 4b do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie majątkowe

Zał. nr 5 do Wniosku o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy-Opinia PUP

Zał. nr 6a zgoda na weryfikowanie danych wnioskodawcy

Zał. nr 6b zgoda na weryfikowanie danych poręczyciela

Zał. nr 7b do wniosku o pożyczkę – dane bilansowe

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA-WNIOSEK O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

 

 Wniosek o pożyczkę uzupełniającą

Zał. nr 1 do Wniosku o pożyczkę-Wysokość średniego wynagr.

Zał. nr 2 do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie de minimis

Zał. nr 3 do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie o nieubieganiu się o środki (2)

Zał. nr 4a do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie majątkowe

Zał. nr 4b do Wniosku o pożyczkę-Oświadczenie majątkowe

Zał. nr 5 do Wniosku o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy-Opinia PUP

Zał. nr 6a zgoda na weryfikowanie danych wnioskodawcy

Zał. nr 6b zgoda na weryfikowanie danych poręczyciela

Zał. nr 7b do wniosku o pożyczkę – dane bilansowe

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.