KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Pobierz i przygotuj dokumenty
jeremie-dla-przedsiebiorczych_nn5985 logo-inicjatywa-jeremie-dla-wojewodztwa-lodzkiego

 

 

 

 

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE obowiązujące od 30.05.2016 r.

 

 

1. Regulamin funduszu pożyczkowego

2. Tabela oprocentowania pożyczki

3. Katalog zabezpieczeń

4. Wzór umowy pozyczki

5. Instrukcja wypełnienia tabeli D de minimis

6. Formularz wymogów treści opinii bankowej

7. Lista kontrolna spełnienia wymogów formalnych

 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 

1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki-MŚP

2. Kwestionariusz osobowy

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BGK

5. Kosztorys prac budowlanych

6. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 

 

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

 

 

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków

2. Formularz rozliczenia zakresu rzeczowego pożyczki

 

 

Dokumenty informacyjne:

 

 

1. Orientacyjna symulacja spłat

2. Ulotka JEREMIE VI

 

 

 

 

  

 

 

pr_lodzkie_larr_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.