KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pobierz i przygotuj dokumenty

Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa dla mikro przedsiębiorców typu start- up, na cele inwestycyjno- obrotowe.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE2, obowiązujące od 05.01.2018 r.

 1. Regulamin funduszu pożyczkowego
 2. Tabela oprocentowania pożyczki
 3. Katalog zabezpieczeń
 4. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 5. Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych
 6. Karta produktu stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem
 7. Karta preferencji stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem
 8. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej
 9. Wzór umowy pożyczki

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 2. Kwestionariusz Osobowy
 3. Kosztorys prac budowlanych
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 6. Wniosek o wypłatę pożyczki
 7. Oświadczenie o wyodrębnieniu na potrzeby umowy pożyczki rachunku bankowego

 

 

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

 1. Podstawowe_zasady_rozliczania_pożyczki_J_II_90_dni
 2. Podstawowe_zasady_rozliczania_pożyczki_J_II_powyżej_90_dni
 3. Z III.1_Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków_J_II
 4. Z III.2_Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego_J_II

 

 

Dokumenty informacyjne:

 1. JEREMIE II Orientacyjna symulacja spłat
 2. Ulotka

 

 

Pożyczka Inwestycyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, na cele inwestycyjne.

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE2, obowiązujące od 05.01.2018 r.

 1. Regulamin funduszu pożyczkowego
 2. Tabela oprocentowania pożyczki
 3. Katalog zabezpieczeń
 4. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 5. Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych
 6. Karta produktu stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem
 7. Karta preferencji stanowiąca załącznik do Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. i Menadżerem
 8. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej
 9. Wzór umowy pożyczki

 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki
 2. Kwestionariusz Osobowy
 3. Kosztorys prac budowlanych
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 6. Wniosek o wypłatę pożyczki
 7. Oświadczenie o wyodrębnieniu na potrzeby umowy pożyczki rachunku bankowego

 

 

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

 1. Podstawowe_zasady_rozliczania_pożyczki_J_II_90_dni
 2. Podstawowe_zasady_rozliczania_pożyczki_J_II_powyżej_90_dni
 3. Z III.1_Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków_J_II
 4. Z III.2_Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego_J_II

 

 

Dokumenty informacyjne:

 1. JEREMIE II Orientacyjna symulacja spłat
 2. Ulotka

 

 

 

Dokumenty archiwalne:

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.