KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
RSI

Szanowni Państwo!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystępuje do realizacji projektu,pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH wydarzeniach, które odbywać się będą od września do listopada 2015 roku.

 

Każdy zarejestrowany uczestnik ma szansę na atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy na temat Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030– ZAREJESTRUJ SIĘ! (link do formularza)

 

 

Spoiler title
Hidden content
15.10.2015 Zarządzanie wynikami badań w spółce spin – off

 

3. Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich Lp. Prelegent Temat wystąpienia Czas 1. Dr Paweł Głodek Kultura przedsiębiorczości akademickiej 90 minut 2. Spółki akademickie ich rola w procesie transferu wiedzy 3. Zasady tworzenia spółek akademickich 4. Podstawowe strategie komercjalizacji spółek start – up 5. Finansowanie działalności spółek akademickich wdrażających wyniki badań Sylwetka Prelegenta: Paweł Głodek jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu (temat rozprawy: Zewnętrzne źródła finansowania proces

 

 

 

 

ów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych) Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz problematyką jego finansowania wynikające z doświadczeń nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (USA), oraz współpracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Organizatorów ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizował on badania własne oraz prowadzone w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projektów odnoszących się do innowacyjności przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym – BEPART

 

1.

2.

3.

  Prelegent Temat wystąpienia Czas
  Dr Paweł Głodek

Dr Jarosław Ropęga

Wiedza, innowacje, nowe technologie we współczesnej gospodarce – korzyści z innowacji 90 minut
  Wartość innowacyjna a wartość rynkowa
  Ocena możliwości wdrożenia wyników badań na podstawie wartości ekonomicznej przedsięwzięcia
  Ocena wartości wyników badań a plan komercjalizacji
  Przygotowanie i realizacja oceny wartości ekonomicznej nowego przedsięwzięcia
  Dobre praktyki przy szacowaniu wartości ekonomicznej wyników badań

 

Okres na jaki udzielana jest pożyczka do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy
Procent od kwoty pożyczki 1,00 1,50 2,00 2,50

 

 

 

2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) doświadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni

 

 

wyższej dotyczące: realizacji projektu ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców” (kierownik projektu); pracy w charakterze członka komitetu ekspertów projektu „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” – projekt systemowy PARP; projektów eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytut Badawczego w Radomiu. Uczestnicy warsztatów nabędą: • Zdolność rozpoznawania pomysłów innowacyjnych już na wczesnym etapie. • Umiejętność formułowania strategii niezależnie od tego jaka będzie ścieżka wprowadzania innowacyjnego pomysłu (patenty, kontrakty badawcze, konsultacje, laboratoria badawcze, etap inkubacji itd.). • Zdolność otworzenie się na innowacje powstałe w sektorze naukowo-badawczym. • Nabędą wiedzę na temat strategii komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii jednostek naukowo-badawczych do firm akademickich. • Nabędą wiedzę z komercjalizacji wyników technologii uniwersyteckich. • Nabędą wiedzę w zakresie przedsiębiorczości akademickiej.

 

Załączniki
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.