KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
RSI

Szanowni Pa艅stwo!

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem 艁贸dzkim oraz 艁贸dzk膮 Izb膮 Przemys艂owo-Handlow膮 na zlecenie Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego przyst臋puje do realizacji projektu,pn. 鈥濳ompleksowa organizacja spotka艅, seminari贸w, konferencji wspieraj膮cych proces wdra偶ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego LORIS 2030鈥

 

Zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w BEZP艁ATNYCH wydarzeniach, kt贸re odbywa膰 si臋 b臋d膮 od wrze艣nia do listopada 2015 roku.

 

Ka偶dy zarejestrowany uczestnik ma szans臋 na atrakcyjne nagrody w konkursie wiedzy na temat Regionalnej Strategii Innowacji Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego LORIS 2030鈥 ZAREJESTRUJ SI臉! (link do formularza)

 

 

Spoiler title
Hidden content
15.10.2015 Zarz膮dzanie wynikami bada艅 w sp贸艂ce spin 鈥 off

 

3. Strategie komercjalizacji wynik贸w bada艅 w sp贸艂kach akademickich Lp. Prelegent Temat wyst膮pienia Czas 1. Dr Pawe艂 G艂odek Kultura przedsi臋biorczo艣ci akademickiej 90 minut 2. Sp贸艂ki akademickie ich rola w procesie transferu wiedzy 3. Zasady tworzenia sp贸艂ek akademickich 4. Podstawowe strategie komercjalizacji sp贸艂ek start 鈥 up 5. Finansowanie dzia艂alno艣ci sp贸艂ek akademickich wdra偶aj膮cych wyniki bada艅 Sylwetka Prelegenta: Pawe艂 G艂odek jest doktorem ekonomii w dziedzinie nauk o zarz膮dzaniu (temat rozprawy: Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania proces

 

 

 

 

贸w zak艂adania i rozwoju ma艂ych firm technologicznych) Posiada ponad dziesi臋cioletnie do艣wiadczenie w zakresie zagadnie艅 zwi膮zanych z innowacyjno艣ci膮, transferem technologii oraz problematyk膮 jego finansowania wynikaj膮ce z do艣wiadcze艅 nabytych w trakcie szkolenia na Uniwersytecie Teksa艅skim w Austin (USA), oraz wsp贸艂pracy z m.in. Centrum Innowacji Uniwersytetu 艁贸dzkiego, Stowarzyszeniem Organizator贸w o艣rodk贸w Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci w Polsce, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc艂awskiej, Pozna艅skim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM. Realizowa艂 on badania w艂asne oraz prowadzone w ramach krajowych i mi臋dzynarodowych projekt贸w badawczych z tego zakresu w tym: (i) analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsi臋biorstw w regionie 艂贸dzkim, 艣l膮skim, mazowieckim i dolno艣l膮skim w ramach budowy regionalnych strategii innowacji w latach 2003-06 i 2012-14, (ii) projekt贸w odnosz膮cych si臋 do innowacyjno艣ci przedsi臋biorstw w uk艂adzie mi臋dzynarodowym 鈥 BEPART

 

1.

2.

3.

Prelegent Temat wyst膮pienia Czas
Dr Pawe艂 G艂odek

Dr Jaros艂aw Rop臋ga

Wiedza, innowacje, nowe technologie we wsp贸艂czesnej gospodarce 鈥 korzy艣ci z innowacji 90 minut
Warto艣膰 innowacyjna a warto艣膰 rynkowa
Ocena mo偶liwo艣ci wdro偶enia wynik贸w bada艅 na podstawie warto艣ci ekonomicznej przedsi臋wzi臋cia
Ocena warto艣ci wynik贸w bada艅 a plan komercjalizacji
Przygotowanie i realizacja oceny warto艣ci ekonomicznej nowego przedsi臋wzi臋cia
Dobre praktyki przy szacowaniu warto艣ci ekonomicznej wynik贸w bada艅

 

Okres na jaki udzielana jest po偶yczka do 3 miesi臋cy powy偶ej 3 miesi臋cy do 6 miesi臋cy powy偶ej 6 miesi臋cy do 9 miesi臋cy powy偶ej 9 miesi臋cy do 12 miesi臋cy
Procent od kwoty po偶yczki 1,00 1,50 2,00 2,50

 

 

 

2004-2007, oraz INNOPOLIS 2010-2012, (iii) do艣wiadczanie w zakresie transferu technologii w warunkach uczelni

 

 

wy偶szej dotycz膮ce: realizacji projektu ,,Scouting 鈥 aktywny system monitoringu i oceny potencja艂u rynkowego prac badawczych kluczem do wsp贸艂pracy nauki i przedsi臋biorc贸w鈥 (kierownik projektu); pracy w charakterze cz艂onka komitetu ekspert贸w projektu 鈥濻kuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu鈥 鈥 projekt systemowy PARP; projekt贸w eksperckich z zakresu transferu technologii realizowanych w latach 2007-2013 dla Instytutu Technologii Eksploatacji 鈥 Pa艅stwowego Instytut Badawczego w Radomiu. Uczestnicy warsztat贸w nab臋d膮: 鈥 Zdolno艣膰 rozpoznawania pomys艂贸w innowacyjnych ju偶 na wczesnym etapie. 鈥 Umiej臋tno艣膰 formu艂owania strategii niezale偶nie od tego jaka b臋dzie 艣cie偶ka wprowadzania innowacyjnego pomys艂u (patenty, kontrakty badawcze, konsultacje, laboratoria badawcze, etap inkubacji itd.). 鈥 Zdolno艣膰 otworzenie si臋 na innowacje powsta艂e w sektorze naukowo-badawczym. 鈥 Nab臋d膮 wiedz臋 na temat strategii komercjalizacji i transferu wiedzy i technologii jednostek naukowo-badawczych do firm akademickich. 鈥 Nab臋d膮 wiedz臋 z komercjalizacji wynik贸w technologii uniwersyteckich. 鈥 Nab臋d膮 wiedz臋 w zakresie przedsi臋biorczo艣ci akademickiej.

 

Za艂膮czniki
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.