KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
W Radomsku urzędnicy nauczą się migać
2010-02-19

Urzędnicy z radomszczańskiego magistratu nauczą się języka migowego w ramach programu pod hasłem „Akademia urzędnik@”. Organizatorem szkolenia jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Założeniem programu jest poprawa jakości obsługi mieszkańców i usprawnienie pracy urzędu. Szkolenie zostanie sfinansowane z funduszy unijnych, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego (jego koszt to ok. 1 mln złotych).

– Jest sporo unijnych pieniędzy na szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje urzędników. Dobrze, że przynajmniej część administracji samorządowej korzysta z tej możliwości. Choć standardy obsługi zmieniły się w wielu urzędach na lepsze, w dalszym ciągu pokutuje u nas stereotyp urzędnika niekompetentnego, aroganckiego i niechętnego do pomocy – komentuje Błażej Moder, prezes ŁARR.

Szkolenia urzędników zaczną się już w marcu i potrwają do końca roku.

– Każdy będzie uczestniczył w zajęciach dostosowanych tematycznie do zajmowanego stanowiska. Zakres i program szkoleń zostały tak dobrane, aby uczestnicy zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności – wyjaśnia Izabela Witaszek z ŁARR.

Podczas szkolenia z podstaw języka migowego, które poprowadzi trener z Polskiego Związku Głuchych, urzędnicy poznają m.in. znaki polskiego alfabetu palcowego i nauczą się ich praktycznego zastosowania. Dzięki temu osoby niesłyszące lub niedosłyszące będą mogły samodzielnie załatwić wszystkie sprawy urzędowe, bez pomocy tłumacza.

Bonusem w ramach szkolenia ma być także kurs języka angielskiego. Większość zajęć będzie prowadzona na miejscu, czyli w urzędzie miasta.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.