KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zapraszamy na seminarium- „Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorców”
2015-04-01

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

zaprasza do udziału w seminarium pt.

„Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorców”

 

Do udziału w seminarium zapraszamy mikroprzedsiębiorców (zatrudniających poniżej 10 pracowników), z województwa łódzkiego, a także osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnicy seminarium uzyskają informacje nt. możliwości otrzymania wsparcia pożyczkowego na rozwój swojej firmy
oraz sposobu prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Seminarium odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. w Łodzi, w siedzibie ŁARR – Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Narutowicza 34, w godz. 11:00-13:00.

Zgłoszenia, z nazwą firmy, prosimy kierować na adres – m_zuber@larr.lodz.pl

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

platat

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.