KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Zaproszenie do udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października – rekrutacja

W ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  w targach inwestycyjnych Expo Real, które odbędą się w dniach 7- 9 października 2013 r. w Monachium (Niemcy). Targi Expo Real to najbardziej prestiżowa impreza branży nieruchomości w Europie, rokrocznie skupiająca wszystkich liczących się przedstawicieli branży. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła 1700 wystawców, których stoiska odwiedziło blisko 40 000 przedstawicieli z całego świata. targi objęte są ścisłym systemem rejestracji i przeznaczone tylko dla specjalistów z branży. To doskonałe miejsce na zaprezentowanie Państwa terenów inwestycyjnych oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Oprócz możliwości ekspozycji targowej, EXPO REAL oferuje także niezwykle bogaty i profesjonalny program wydarzeń towarzyszących, w postaci seminariów, paneli dyskusyjnych, sympozjów i prezentacji.

 

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dotyczący wyjazdu na targi, który proszę wypełnić i przesłać najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00 na adres m_brzezinski@larr.lodz.pl.

 

Wszelkich niezbędnych Informacji dotyczących udziału Państwa w misji udzieli pracownik Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Michał Brzeziński, Tel. 42 291 78 91, m_brzezinski@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.