Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentów strategicznych oraz operacyjnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Narzędzia te są niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu gminą, powiatem czy miastem wyznaczając kierunki ich rozwoju i promocji poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych i taktycznych, najskuteczniejszych kanałów promocji, budżetu oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych środków i narzędzi. Tworzone przez nas dokumenty wskazują strategiczne kierunki rozwoju, promocji jednostki na najbliższe kilkanaście lat oraz są spójne z innymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. 

Świadczymy również kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na realizację projektów. Zajmujemy się przygotowaniem oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej. 

Jako doświadczony zespół możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność działania. Dla wszystkich zainteresowanych proponujemy atrakcyjne i indywidualnie dopasowane warunki współpracy.
Nasza oferta dla JST:
 • Strategii rozwoju JST. 
 • Strategie promocji JST. 
 • Pisanie wniosków o dofinansowanie.
 • Pisanie biznes planów. 
 • Studia wykonalności. 
 • Plany Rozwoju Lokalnego. 
 • Plany Rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. 
 • Doradztwo przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji. 
 • Dobór właściwych programów operacyjnych, z których można uzyskać dotacje na poszczególne inwestycje. 
 • Przygotowywanie wniosków o dotację dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych podmiotów. 
 • Rozliczanie projektów. 
Przykładowe realizacje:
 • Strategia Rozwoju Gminy Uniejów. 
 • Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Warta.
 • Strategia Rozwoju Gminy Goszczanów. 
 • Strategia Rozwoju Miasta Łęczyca. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Pęczniew. 
 • Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego.
 • Strategia Rozwoju Gminy Burzenin. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Brzeźno. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Zapolice. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Poddębice.
 • Strategia Rozwoju Miasta Radomsko. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Cielądz. 
 • Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Szadek. 
 • Strategia Rozwoju Gminy Paradyż. 
 • Strategia Rozwoju Miasta Brzeziny. 
 • Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego.
 • Strategia Rozwoju Gminy Widawa. 
 • Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego.
 • Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Dobra. 
 • Plan Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice.