Od Pomysłu do Biznesu

Nabór wniosków został zakończony. 

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

 • 10 000 zł – 50 000 zł
 • bez wkładu własnego
 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału
 • wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 0,1%

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 • osoby pracujące
 • studenci
 • osoby bezrobotne
 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?

 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych
 • nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how
 • nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek
 • nabycie środków obrotowych
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

UMOWA POŻYCZKI:

ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – DEKLARACJE:

DOKUMENTY INFORMACYJNE:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Malwina Gajewska
Tel. 42 208 92 15
e-mail: m_gajewska@larr.lodz.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy