Newsletter

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, kontakt mailowy pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl , tel.: 42 208 92 01. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt mailowy pod adresem iod@larr.lodz.pl 
3. Twoje dane przetwarzamy w celu marketingowym polegającym na wysyłaniu do Ciebie newsletterów o treści zawierającej informację o naszych i wydarzeniach organizowanych przez nas lub przy naszym udziale, a także w celu analizowania, czy zapoznajesz się z ich treściami oraz które z nich najczęściej czytasz. 
4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie: 
- prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest analizowanie, czy zapoznajesz się z naszymi newsletterami i które z zawartych w nich informacji najchętniej czytasz - art. 6 ust 1 lit. f RODO, 
- art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
- art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
5. Twoje dane mogą być przekazane jedynie: 
- upoważnionym pracownikom administratora, 
- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora, w szczególności zajmującym się hostingiem strony internetowej i wysyłki newsletterów, 
- dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, 
- a także podmiotom i organom, którym administrator zobowiązany będzie udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Twoje dane mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy profilowania realizowanego przez narzędzie dostarczane przez Google Inc., Twitter Inc., Linkedin Corporation oraz Facebook Inc.). 
7. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia wysyłki informacji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych możesz wnieść w dwóch sytuacjach: 
- gdy Twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać, 
- gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 
10. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie. 
11. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny i automatyczny, w tym również w formie profilowania. 
12. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast brak podania danych uniemożliwi przekazywanie informacji.

Partnerzy

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.