Newsletter

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gabriela Narutowicza 34 (90–135 Łódź). 

2. Kontakt z Administratorem.
Z Administratorem można się kontaktować pisząc na wskazany wyżej adres, mailowo pod adresem: kontakt@larr.lodz.pl 
lub telefonicznie pod numerem: 42 208 92 01. 

3. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt mailowy pod adresem iod@larr.lodz.pl 

4. Cele przetwarzania.
Twoje dane przetwarzamy w celu marketingowym, jakim jest wysyłanie do Ciebie newsletterów o treści zawierającej informacje o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przy naszym udziale oraz o świadczonych przez nas usługach. 

5. Podstawy prawne przetwarzania.
- art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest rozpowszechnianie informacji wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub przy jego udziale oraz promocja prowadzonej przez Administratora działalności i świadczonych przez niego usług,
- art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – uzyskanie zgody na otrzymywanie na otrzymywanie informacji handlowej. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać w dowolnej formie. 

6. Kategorie danych osobowych. 
Do realizacji opisanych wyżej celów wykorzystujemy Twój adres mailowy. 

7. Odbiorcy danych osobowych. 
Twoje dane mogą być przekazane jedynie: 
- podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora, w szczególności zajmującym się hostingiem strony internetowej, poczty elektronicznej i wysyłką newsletterów, 
- podmiotom i organom, którym administrator zobowiązany będzie udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia wysyłki newsletterów lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie. 

9. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Posiadasz prawo do żądania od administratora:
- dostępu do Twoich danych osobowych, 
- ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w dwóch sytuacjach:
- gdy Twoje dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
- gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Partnerzy