Łódzki klaster gamedev

Łódzki Klaster Gamedev” zainicjowany został  i objęty koordynacją przez ŁARR S.A. w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Klaster Nowych Technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju projekt w województwie łódzkim, dający możliwość rozwoju powiązań kooperacyjnych we wspólnym sektorze producentów gier komputerowych. Projekt zakłada skupienie w Klastrze instytucji okołobiznesowych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorców zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami z zakresu rozwiązań informatycznych.

Miło nam poinformować o poszerzeniu grona członków Łódzkiego Klastra Gamedev. Z dniem 11 marca dołączył do nas Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ze Zduńskiej Woli. W skład Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej wchodzą: Technikum Fryzjerskie, Technikum Budowlane, Liceum Ogólnokształcące o profilu stylizacja i wizaż i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. Od września 2016 swoją działalność rozpoczną Technikum Informatyczne o profilu gry komputerowe i Technikum Systemów Energetyki Odnawialnej.  Miejsce szkoły w lokalnym środowisku wyznaczały potrzeby społeczne oraz zmieniający się rynek pracy. Obecnie Zespół Szkół Aktywności Zawodowej jest placówką dla tych młodych ludzi, którzy chcą zdobyć określone kwalifikacje, by móc rozwijać własną karierę zawodową. Dbając o wszechstronną edukację uczniów dążymy, aby nasi absolwenci stali się poszukiwanymi przez pracodawców wykwalifikowanymi fachowcami, posiadającymi także umiejętności uniwersalne. Dziś dobry pracownik to człowiek, który nie boi się wyzwań, chce podnosić swoje umiejętności, potrafi samodzielnie podejmować decyzje oraz efektywnie współpracować w zespole- mówi Marta Fendor dyrektor zespołu szkół.

Członkowie Łódzkiego Klastra
Blue Brick Sp. z o.o.Corre StudioLe Polish Bureau/ UNIT 9
Le Polish Bureau/ UNIT 9Inwedo Sp. z o.o.SUPERHOT Sp. z o.o.
Teyon S.A.Wastelands Interactive
Uczelnie
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. StrzemińskiegoPolitechnika ŁódzkaUniwersytet Łódzki
Wyższa Szkoła Informatyki i UmiejętnościZespół Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli
Instytucje wspierające
Urząd Miasta ŁodziUrząd Marszałkowski województwa Łódzkiego
Zakres wsparcia dla firm zrzeszonych w klastrze:
 • zapewnienie doradztwa specjalistów
 • wspieranie aktywności promocyjnej i dystrybucyjnej
 • opracowanie strategii dla klastra
 • analizy eksperckie
 • warsztaty
 • określenie celów i wartości dodanej
 • cykliczne spotkania dla uczestników
 • pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz dotacji unijnych
 • pomoc prawna i wsparcie udziału w przetargach i zapytaniach ofertowych
 • koordynacja promocji klastra
 • wspólne logo
 • strona internetowa
 • konferencje
 • wizyty studyjne
 • współpraca z innymi klastrami
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych
 • pomoc przy organizacji
 • kompleksowa obsługa wydarzeń
 • pomoc we wdrażaniu nowych patentów
W nowej siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34
 • biuro klastra
 • dwa serwery
 • sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny
W celu uzyskania szczegółowych Informacji prosimy o kontakt z menedżerem projektu p. Edytą Ratajczyk, tel. 042 291 78 93, e-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl

Projekt „Klaster Nowych Technologii” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 , III Oś Priorytetowa, Gospodarka, Innowacyjność , Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy