Dotacja na szkolenia i staże zawodowe

Trwa nabór dla ścieżek: szkoleniowej i stażowej w ramach realizowanego projektu „Dobry kurs na przyszłość”. Pierwsza ścieżka obejmuje dofinansowanie szkoleń i kursów zawodowych, druga dofinansowanie 3-miesięcznych staży.
Dla kogo? 
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego oraz: 
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 
- osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. 
Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie https://bit.ly/dotacja2023