Młodzi Na Start - dla osób do 30 roku życia

Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia

Tytuł projektu: „Młodzi na start”. 
Wartość projektu: 5 322 226,80 zł,w tym dofinansowanie: 5 288 015,46 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do: 2023-06-30. 
Rekrutacja uczestników (I edycja): od 26.04.2021 do 14.05.2021.
Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.
Wsparciem zostaną objęte: 
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19.
Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie. 

 W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
  • Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Aktualności

Aktualizacja regulaminu przyznawania środków
2021-04-20
Publikujemy zaktualizowany Regulamin przyznawania środków. Nowy regulamin obowiązuje od 20.04.2021 roku.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne:
Dodatkowo, Kandydaci do projektu mają obowiązek złożyć dokument urzędowy potwierdzający status na rynku pracy (zaświadczenie z ZUS). Z uwagi na fakt, że powyższe zaświadczenie jest ważne 30 dni, Beneficjent będzie informował Kandydatów o terminie, w jakim powinni złożyć dokument, aby jego ważność nie wygasła w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.
Dokumenty dla uczestników projektu:
Komplet wszystkich dokumentów:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.